Kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. wynosi 324 946 782,75 zł (opłacony w całości) i dzieli się na
68409849 sztuk akcji o wartości nominalnej 4,75 zł każda.

Huta Stalowa Wola S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 86.09%
Skarb Państwa 5.63%
PGE Obrót S.A. 0.84%
ORLEN S.A. 0.66%
Akcjonariusze mniejszościowi 6.78%