Kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. wynosi 267 077 390,25 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 56226819 sztuk akcji o wartości nominalnej 4,75 zł każda.

Huta Stalowa Wola S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 83.22%
Skarb Państwa 6.83%
PGE Obrót S.A. 1.03%
PGNiG S.A. 0.77%
Pozostali 8.15%