Szanowni Państwo!

Huta Stalowa Wola S.A. to wyjątkowa firma, która obecnie wróciła do swoich korzeni. Po latach przekształceń, bolesnych wyrzeczeń, stajemy się nowoczesnym przedsiębiorstwem, które jest partnerem dla Państwa Polskiego i z dumą wypełnia swoje obowiązki w zakresie budowania bezpieczeństwa narodowego.

Niemal bezcenny jest dla nas szacunek i uznanie, jakim darzą nas polscy żołnierze; zarówno generałowie i inni oficerowie, jak i ci niżsi stopniem. Wykorzystujemy ponad 75 lat doświadczeń naszej firmy dla kształtowania unikalnego partnerstwa. Nasze wyroby, nasza działalność przemysłowa, nasza aktywność biznesowa osiągają wysoki poziom dzięki dialogowi z wojskiem. To my mamy odwagę podjąć się realizacji najbardziej śmiałych wizji. Mamy odwagę przełamać wszelkie bariery dla innowacji w przemyśle ciężkim, by nasze wyroby nie odbiegały od osiągnięć globalnych liderów.

Huta Stalowa Wola S.A. to synonim etosu zbudowanego na uczciwości i szacunku dla człowieka i jego godności. Myślimy o najlepszej ochronie żołnierzy używających naszego sprzętu na polu walki, myślimy o uczciwym wykorzystaniu potencjału naszych partnerów biznesowych krajowych i zagranicznych, we wszystkich naszych działaniach generujemy maksymalną troskę o naszych pracowników, tak aby ich korzyści z pracy dla HSW S.A. inspirowały satysfakcję na wielu poziomach osobistego rozwoju. Nasi klienci mogą być pewni, że za ofertą naszej firmy kryją się rzetelność i skuteczność naszych pracowników – zadowolonych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy swoją pracą nadają obecnie ton rozwojowi Zjednoczonej Europy.

Huta Stalowa Wola S.A., będąc członkiem Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), jako dokument określający ramy swojej działalności i źródło zasad tworzących kształt własnej etyki korporacyjnej, przyjmuje niniejszy dokument, tj. „KODEKS ETYKI POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ”. Wartości zapisane w kodeksie mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami. Stanowią one fundament, na którym możemy budować silną i odpowiedzialną organizację, której zadaniem, oprócz realizacji celów gospodarczych, jest przecież także kształtowanie trwałego bezpieczeństwa przemysłowego i militarnego naszej Ojczyzny.