Nasza Firma zasady CSR włączyła do swojej misji jako jeden ze swoich celów etyczno-społecznych.

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa na każdym z trzech poziomów: gospodarczym, społecznym i środowiskowym jest najważniejszą z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dlatego włączamy się w szereg inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, a także w pomoc charytatywną. Sami inicjujemy wiele działań, które stają się dla nas źródłem nowych pomysłów i mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i środowisko naturalne.