Nasza Firma zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) włączyła do swojej misji jako jeden z celów etyczno-społecznych.

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa na każdym z trzech poziomów: gospodarczym, społecznym i środowiskowym jest najważniejszą z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dlatego włączamy się w szereg inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, a także w pomoc charytatywną. Sami inicjujemy wiele działań, które stają się dla nas źródłem nowych pomysłów i mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i środowisko naturalne.

Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane zgodnie z priorytetami dobroczynności, wśród których znajdują się (w hierarchii ważności):

  • Działania na rzecz pracowników HSW S.A.;
  • Działania na rzecz żołnierzy (pierwszeństwo dla Artylerzystów);
  • Działania na rzecz celów związanych z Podkarpaciem (w szczególności edukacja, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, sport, ochrona środowiska naturalnego);
  • Podtrzymanie tradycji narodowej.

Realizowane działania CSR muszą być zgodne z dokumentem „Polityka społecznej odpowiedzialności Grupy PGZ” i zawartymi w nim celami Grupy PGZ.

Nasze zasady CSR zostały ujęte w dokumencie ” HUTA STALOWA WOLA S.A. dla otoczenia – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)” – wyd.II zatwierdzonym Uchwałą Zarządu HSW S.A. nr 236/XI/2021/Z.