• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym AWD