• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Wóz dowódczo-sztabowy / dowódczy WDSZ / WD