• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

120 mm wieża moździerza M120