• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

122 mm samobieżna haubica GOŹDZIK - oferta remontowa