• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

35 mm automatyczna armata KDA