• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Moździerze samobieżne M120G/M120K