• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Wyrzutnia rakiet WR-40 LANGUSTA