• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki WRUE