• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Wóz amunicyjny WA