Zawór przeciwwybuchowy mechaniczny dwustronnego działania