• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Spycharko-ładowarka SŁ-34 C - oferta remontowa