• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Transporter minowania narzutowego KROTON - oferta remontowa