• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Uniwersalna maszyna inżynieryjna koparko-ładowarka UMI 9.50 - oferta remontowa