Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, zawiadamia Akcjonariuszy o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola S.A. w dniu 29 października 2021 r. Uchwały o połączeniu ze Spółką Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3.

Dnia 05 listopada 2021 r. złożony został w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kompletny wniosek o dokonanie wpisu o połączeniu.
W związku z powyższym, wyemitowane zostaną akcje imienne serii K, które wydane zostaną Akcjonariuszom Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.