Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż od dnia 05 lipca 2021 r. w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, prowadzona będzie obsługa Akcjonariuszy Spółki w zakresie:

  1. aktualizacji danych osobowych,
  2. składania oświadczeń w przedmiocie wyrażenie zgody  na komunikację elektroniczną,
  3. wskazywania numeru rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego,
  4. dokonywania wypłat w kasie oraz składania dyspozycji wypłaty przelewem środków z Rejestru Rynku Niepublicznego.

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie internetowej: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/.

W Stalowej Woli Punkt Usług Maklerskich (PUM) mieści się w:

– Oddziale 1 przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 9,

– Oddziale 3 przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 90.

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.