W związku ze wskazywaniem przez Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A. zgłaszających się do Punktów Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, numerów rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego, na który zostaną przekazane środki pieniężne z tytułu dywidendy za rok obrotowy 2020, informujemy, iż:

  1. w przypadku wskazania rachunku bankowego przed datą wypłaty I transzy środków z tytułu dywidendy, tj. przed dniem 30 lipca 2021 r., BM PKO BP dokona przelewu I i II transzy dywidendy automatycznie na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy;
  2. w przypadku wskazania rachunku bankowego po dacie wypłaty I transzy środków z tytułu dywidendy, tj. po dniu 30 lipca 2021 r., a przed dniem wypłaty II transzy, tj. przed dniem 30 sierpnia 2021 r., BM PKO BP dokona przelewu dywidendy automatycznie na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy jedynie odnoście II transzy. Odnośnie wypłaty I transzy, Akcjonariusze wskazując w PUM numer rachunku bankowego winni złożyć dyspozycję jej przelewu;
  3. w przypadku wskazania rachunku bankowego po dacie wypłaty II transzy środków z tytułu dywidendy, tj. po dniu 30 sierpnia 2021 r., BM PKO BP nie dokona automatycznie przelewu I i II transzy dywidendy na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy, a jedynie na podstawie dyspozycji wypłaty złożonej przez Akcjonariusza przy wskazywaniu w PUM numeru rachunku bankowego.

Akcjonariusze HSW S.A. powinni złożyć dyspozycję wypłaty środków pieniężnych w postaci przelewu bankowego lub bezpośrednio w kasie bankowej.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje @ hsw pl.