Transporter minowania narzutowego KROTON – oferta remontowa

✓ na wyposażeniu sił zbrojnych