Inne badania dynamiczne

Posiadamy zaplecze badawcze do przeprowadzania badań i prób dynamicznych:

 • zdawczo-odbiorczych wyrobów,
 • trwałościowych w zakresie badań przebiegiem na drodze terenowej na pętli zamkniętej o długości 12 [km],
 • eksploatacyjnych,
 • trakcyjnych w zakresie:
  - sprawdzenia zdolności pokonywania przeszkód terenowych i sztucznych (pokonywanie wzniesień o nachyleniu: 20°, 25°, 31°, 12%, 18%, murka, rowu),
  - sprawdzenia ruchliwości pojazdu (określenie prędkości maksymalnej, przyspieszeń, opóźnień),
  - sprawdzenia układów hamulcowych,
 • szczelności (basen o wymiarach 5 x 10 [m]),
 • układów hydraulicznych (próby ciśnieniowe),
 • wytrzymałościowych - badania tensometryczne kadłubów, ram, wsporników.