Malowanie

Otwarta instalacja lakiernicza wyposażona w system strefowy nawiewno-wyciągowy z zerową emisją substancji lotnych oraz najazdową suszarkę teleskopową

Malowanie metodą hydrodynamiczną i pneumatyczną w malarni z otwartym polem malowania i dwustopniową udarową filtracją powietrza PAINT STOP

Maks. wymiary malowanych wyrobów: 13,5 x 5,5 x 6 [m]
Maks. waga: 52 [t] Możliwość użycia farb rozpuszczalnikowych.
Suszenie w suszarce najazdowej:13 x 5,5 x 4,5 [m]
Temperatura suszenia: 20 ÷ 80 [oC]