Spawanie stopów aluminium

Aparaty spawalnicze:
- Tetrix 351 AC/DC Synergic – EWM
- TransPuls Synergic CMT 3200 – Fronius

Metoda:

- TIG, elektrodą nietopliwą
- MIG,  elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (argonu)

Elektroda wolframowa WP/ Ø 2,4 [mm]

Drut spawalniczy Ø 1,0 [mm] / EN ISO 18273:4043

Urządzenia mają możliwość spawania łukiem pulsującym, co znacznie zmniejsza odkształcenia spawalnicze