Elektrodrążarka CUT 400 AG Charmilles

Obróbka elementów w 4 osiach, bez konieczności zmian zamocowania

Elementy o skomplikowanych kształtach (np. wielokarby, wielowypusty o zarysie zbliżonym do ewolwentowego), w tym wykonane z materiałów w stanie utwardzonym

  • Maks. wysokość cięcia w zanurzeniu: 680 [mm]
  • Maks. ciężar detalu: 3 000 [kg]
  • Maks. wymiary detalu: 1 300 x 1 000 x 700 [mm]
  • Maks. kąt nachylenia drutu: +/- 300 Cięcie drutem 0,25 i 0,3 [mm]