Oferujemy wykonawstwo następujących prac:

  • okresowa kontrola i sprawdzanie sprzętu pomiarowego
  • okresowa kontrola i sprawdzanie wzorców w zakresie pomiarów długości i kąta wg obowiązującej metodyki sprawdzeń
  • wzorcowanie płytek wzorcowych oraz wałeczków pomiarowych
  • pomiary zlecane w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium
  • kontrola okresowa kluczy dynamometrycznych, mierników momentu i przekładni do kluczy
  • regeneracja przyrządów pomiarowych
  • wydawanie stosownych zapisów jakościowych wg wymagań klientów, oznakowanie i nadawanie statusu sprawdzenia
  • trwałe znakowanie przyrządów i pomocy poprzez grawerowanie oraz oznaczanie elektrografem
  • badanie składu chemicznego stopów stali i żeliwa.