Otwarta instalacja lakiernicza wyposażona w system strefowy nawiewno-wyciągowy z zerową emisją substancji lotnych oraz najazdową suszarkę teleskopową

Malowanie metodą hydrodynamiczną i pneumatyczną w malarni z otwartym polem malowania i dwustopniową udarową filtracją powietrza PAINT STOP

  • Maks. wymiary malowanych wyrobów: 13,5 x 5,5 x 6 [m]
  • Maks. waga: 52 [t] Możliwość użycia farb rozpuszczalnikowych.
  • Suszenie w suszarce najazdowej:13 x 5,5 x 4,5 [m]
  • Temperatura suszenia: 20 ÷ 80 [oC]