• możliwość montażu i kompletacji dowolnych zespołów,
  • linia do montażu potokowego z wyposażeniem,
  • montaż stanowiskowy na stanowiskach z wyposażeniem, przystosowanych do szybkiej przebudowy do montażu produktów o
  • dużych gabarytach i masie,
  • montaż wiązek elektrycznych, systemów elektronicznych i elementów hydraulicznych w wydzielonych pomieszczeniach,
  • hale i pomieszczenia wyposażone w niepylące posadzki w celu zachowania czystości montażu.