Zmiany w Zarządzie HSW SA

Paweł Majewski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych w Hucie Stalowa Wola S.A. w dniu 15.12.2017 złożył rezygnację z pełnionej funkcji z powodów rodzinnych. Do momentu powołania nowego członka zarządu obowiązki dyrektora do spraw korporacyjnych przejął Prezes Bernard Cichocki