Nowy Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HSW S.A.

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 27 lutego 2019 r. Pana Janusza Hamryszczaka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego na okres wspólnej X kadencji Zarządu. Janusz Hamryszczak jest doktorem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych na KUL i UMCS w Lublinie. Ponadto…