Postępowanie kwalifikacyjne w JELCZ Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza JELCZ Sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu JELCZ Sp. z o.o.     Szczegółowe informacje oraz treść ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://jelcz.com.pl/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-jelcz-spolka-z-o-o/