Dwukrotnie na przestrzeni lat 2000 – 2009 HSW znalazła się na krawędzi bankructwa. Z jednej strony zbyt niski poziom zamówień w ramach „produkcji specjalnej”, z drugiej – skutki światowego kryzysu gospodarczego dotykające w sposób szczególny część HSW związaną z biznesem maszyn cywilnych, powiązaną ściśle ze źródłem tego kryzysu leżącym w gospodarce amerykańskiej, wymusiły weryfikację dotychczasowego spektrum działalności. Na szczeblu rządowym podjęto szereg decyzji „ratunkowych” dla istotnego ośrodka przemysłowego na podkarpaciu, jakim jest HSW. Fundamentem decyzji po raz kolejny w historii była „stalowa wola” załogi, dzięki której udało się przekonać decydentów do celowości i sensu takich działań.

W styczniu 2012 roku sfinalizowano proces prywatyzacji biznesu maszyn budowlanych. Środki z prywatyzacji pozostały w HSW z przeznaczeniem na zasilenie rozwoju produkcji wojskowej.

W kwietniu 2012 roku HSW wykupiła spółkę Jelcz, wprowadzając tym samym do Grupy Kapitałowej HSW producenta i dostawcę podwozi kołowych produktów oferowanych dla wojska.

W 2014 roku HSW weszła w skład koncernu Polska Grupa Zbrojeniowa.