Zarządy Spółek Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna, działając zgodnie z wymogami określonymi w art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, określiły w dniu 14 lipca 2021 r. zasady planowanego połączenia Spółek.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

W ramach połączenia nastąpi optymalizacja funkcjonowania Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w formule zamiejscowego Oddziału Huty Stalowa Wola S.A., co pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie optymalizacji poprawy kosztowej oraz osiągnąć większą wydajność produkcyjną.