Laboratorium Badań Nieniszczących

Oferujemy wykonawstwo:

  • Badań wizualnych VT w sektorze; (w), (wp), (t)
  • Badań penetracyjnych PT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badań magnetyczno - proszkowych MT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badań ultradźwiękowych UT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badań radiograficznych RT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)

W HSW wykonywane są badania (metodą magnesowania) na obecność ewentualnych wad powierzchniowych i podpowierzchniowych;
głębokość badania: do 2 [mm];
maks. wymiary badanego detalu: Ø 400 [mm],
L 9000 [mm] – defektoskopowanie, rozmagnesowywanie (pręty, rury)

Personel prowadzący badania posiada kompetencje wg normy PN – EN ISO 9712, stopień 2 i 3