Oferujemy szeroki wachlarz badań specjalistycznych:

  • Badania wizualne VT w sektorze; (w), (wp), (t)
  • Badania penetracyjne PT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badania magnetyczno – proszkowe MT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badania ultradźwiękowe UT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)
  • Badania radiograficzne RT w sektorze; (c), (f), (w), (wp), (t)

Zakres wykonywanych badań NDT obejmuje metody powierzchniowe oraz objętościowe pozwalające na kompleksową analizę badanego obiektu z wykorzystaniem urządzeń i rozwiązań technicznych opracowanych na potrzeby produkcji wyrobów HSW S.A.

Do prowadzonych weryfikacji jakościowych wykorzystywane są m.in.:

  • komora defektoskopu magnetycznego wyposażona w generator prądu umożliwiający magnesowanie badanych elementów natężeniem do 7000 [A] – realizujemy badania typu I i II (penetrant fluoroscencyjny, penetrant barwny) obiektów o wymiarach do Ø 400 [mm] i L 9000 [mm] (pręty, rury);
  • komora RTG umożliwiająca ocenę wielkogabarytowych konstrukcji spawanych oraz wyrobów hutniczych (odkuwek, odlewów itd.) z możliwością wykonywania prześwietleń wyrobów stalowych o wymiarach max. 4,4 x 10 x 2,5 [m], wadze do 15 [T] i przekrojach poprzecznych do 100 [mm]. Badania radiograficzne prowadzone są przy użyciu lamp RTG i defektoskopów izotopowych.

Nasz personel posiada kompetencje potwierdzone certyfikatami wg wymagań normy PN – EN ISO 9712, stopień 2 i 3.