Laboratorium Pomiarowe Długości i Kąta

Oferujemy wykonawstwo następujących prac: okresowa kontrola i sprawdzanie sprzętu pomiarowego okresowa kontrola i sprawdzanie wzorców w zakresie pomiarów długości i kąta wg obowiązującej metodyki sprawdzeń wzorcowanie płytek wzorcowych oraz wałeczków pomiarowych pomiary zlecane w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium kontrola okresowa…

Inne badania dynamiczne

Posiadamy zaplecze badawcze do przeprowadzania badań i prób dynamicznych: zdawczo-odbiorczych wyrobów, trwałościowych w zakresie badań przebiegiem na drodze terenowej na pętli zamkniętej o długości 12 [km], eksploatacyjnych, trakcyjnych w zakresie: sprawdzenia zdolności pokonywania przeszkód terenowych i sztucznych (pokonywanie wzniesień o…