Nowy Zarząd Huty Stalowa Wola S.A.

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 13 czerwca 2024 r. Zarząd HSW S.A. na okres XII wspólnej kadencji w poniższym składzie: Pan Wojciech Kędziera – na funkcję Członka Zarządu, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji spółki pod firmą HP Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

W związku z upływem VIII kadencji Zarządu Spółki HP Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą Sanoku, Komisja upoważniona do przeprowadzenia i ustalenia zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Spółki (dalej Komisja) ogłasza wszczęcie Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu HP Operator…