Nowy Zarząd Huty Stalowa Wola S.A.

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 13 czerwca 2024 r. Zarząd HSW S.A. na okres XII wspólnej kadencji w poniższym składzie: Pan Wojciech Kędziera – na funkcję Członka Zarządu, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu…