Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK

Nowy bojowy, pływający wóz piechoty, kryptonim „Borsuk” jest w stanie pokonywać szerokie przeszkody wodne, ma dużą zwrotność i może być używany w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Pojazd przeznaczony jest do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED.

Nowy bojowy, pływający wóz piechoty realizowany jest na podstawie umowy DOB-BiO5/001/05/2014 z NCBR o wykonanie i finasowanie projektu opracowywanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 5/2014.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby, celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.

Projekt realizowany w ramach umowy z MON.

Galeria zdjęć