Nowy Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HSW S.A.

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 27 lutego 2019 r. Pana Janusza Hamryszczaka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego na okres wspólnej X kadencji Zarządu. Janusz Hamryszczak jest doktorem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych na KUL i UMCS w Lublinie. Ponadto…

Karta Hutnika

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dot. „Karty Hutnika” informujemy, że Huta Stalowa Wola S.A. nie podziela stanowiska ZUS odnośnie naliczania składek od dodatkowego specjalnego wynagrodzenie jakim jest „Karta Hutnika”, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem wydanym dla Huty Stalowa…

Nowy Członek Zarządu HSW S.A.

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 15 lutego 2019 r. Pana Jana Szwedo na Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego na okres wspólnej X kadencji Zarządu. Nowy Członek Zarządu od 2007 roku jest zawodowo związany…

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. LUCJANA TRELI Legendarnego boksera Stali Stalowa Wola, reprezentanta i pięciokrotnego mistrza Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 r., wspaniałego Człowieka. Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają Zarząd i Pracownicy Huty…

Prezes Huty Stalowa Wola S.A. dla Defence24.pl

W 2019 rok weszliśmy bez opóźnień. Chcemy przede wszystkim pomyślnie zakończyć pracę rozwojową nad Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym 30 mm i opracować prototyp Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty „Borsuk”. To są nasze priorytety, te dwa produkty będą „napędzać” nasze działania…

Konkurs Hutnicza Familiada rozstrzygnięty !

21 osób to rodziny krąg, który wygrał Hutniczą Familiadę – konkurs organizowany przez tygodnik Sztafeta, mający wyłonić rodzinę, której członkowie mają razem najdłuższy staż pracy w Hucie Stalowa Wola S.A. Zwyciężyła rodzina zgłoszona przez Agnieszkę Watras, pracownicę HSW S.A. od…

Kolejne Jelcze dla Sił Zbrojnych RP

We wtorek, 18 grudnia 2018 r. na terenie 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazaniu Nowym została podpisana umowa na dostawię w latach 2019 – 2022 888 sztuk pojazdów specjalnych średniej ładowności wysokiej mobilności marki JELCZ typ 442.32. Podpisy pod umową…

Informacja

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nierzetelnymi i nieautoryzowanymi informacjami dotyczącymi objęcia przez Pana Mirosława Surowańca funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Autosanu Sp. z o.o. informujemy, że Pan Mirosław Surowaniec, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Autosan Sp. z…