Powrót do korzeni

Dwukrotnie na przestrzeni lat 2000 – 2009 HSW znalazła się na krawędzi bankructwa. Z jednej strony zbyt niski poziom zamówień w ramach „produkcji specjalnej”, z drugiej – skutki światowego kryzysu gospodarczego dotykające w sposób szczególny część HSW związaną z biznesem…

Nowe otwarcie

Zakłady Południowe powtórnie oficjalnie uruchomiono 5 stycznia 1945 roku. Kompleks infrastruktury skupionej wokół Zakładów Południowych wraz z osiedlem Stalowa Wola w dniu 1 kwietnia 1945 roku uzyskał prawa miejskie. Kolejne 5 lat było okresem podejmowania prac nie związanych z produkcją specjalną, gdyż po latach wojny armia nie…

Potencjał poza kontrolą…

Od października 1939 roku niemieccy specjaliści przejęli kontrolę nad Zakładami Południowymi, a od czerwca 1940 roku działały one już pod nazwą „Stahlwerke Braunschweig – Werk Stalowa Wola”. Potencjał fabryki w okresie II wojny światowej wykorzystywany był do celów strategicznych III…

Wielkie plany zatrzymane na lata…

Plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyjęty przez Sejm w lutym 1937 roku, zapoczątkował proces tworzenia własnego potencjału obronnego ówczesnej Rzeczypospolitej. W widłach Wisły i Sanu, gdzie ustanowiona została siedziba Zakładów Południowych, w ciągu niespełna…