Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Huty Stalowa Wola S.A. ze Spółką Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Huty Stalowa Wola S.A. ze Spółką Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37‑450 Stalowa Wola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII…

Spawanie zrobotyzowane

Wydział spawania korpusów podwozi gąsienicowych W 2018 roku zorganizowano wydział spawania korpusów podwozi gąsienicowych. Wydział specjalizuje się w spawaniu korpusów pojazdów gąsienicowych ze stali specjalnych na specjalnie w tym celu zaprojektowanych i skonfigurowanych zrobotyzowanych stanowiskach wyposażonych w: Dwa roboty QRC…