Postępowanie kwalifikacyjne w JELCZ Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza JELCZ Sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu JELCZ Sp. z o.o.     Szczegółowe informacje oraz treść ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://jelcz.com.pl/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-jelcz-spolka-z-o-o/ 

29 maja – DZIEŃ WETERANA

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest stosunkowo nowym świętem w polskim kalendarzu. Ustanowił je Sejm RP w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy je 29 maja 2012 roku. Warto…